Ozzy oppvekst fortsetter
Ozzy er blitt 13 måneder og Shika 32 måneder.

op