"Etikk og moral på internett"

Førsteamanuensis Roar Hagen ved Institutt for sosiologi, UiTø forteller at det eksisterer regler på Internett også. Han underviser i modulen Kommunikasjon og mediesosiologi hvor Intenett er ett av temaene. Det er i følge Hagen sanksjoner mot uønsket atferd på nettet også.


Regler for upassende atferd oppstår spontant på nettet også. (Illustrasjon) - Det nye nettbaserte samfunnet kan gjøre det mulig for andre å se hva du gjør, og vissheten om dette kan virke dempende på kriminelle intensjoner.

- Samtidig som Internett gjør det mulig for hele det globale samfunnet å se hverandre, er det slik at man unnslipper den lokale konteksten og kan danne nye felleskap.

- I disse felleskapene eksisterer det regler for upassende atferd, og disse reglene oppstår spontant. I eksempelet med BitTorrent er det slik at disse reglene er lagt i protokollen ved at du må dele for å få ta del i nedlastingene.

- Du er solidarisk med andre medlemmene av det samfunnet du tilhører fordi du må være det.

Intet anarki

- Her høres det ut som om solidaritet er innbakt i programmet slik at bryderi og risiko deles likt mellom alle medlemmer. Linux er også et slikt eksempel hvor resultatet er avhengig av at alle bidrar. Det ligger en samfunnsnorm i programmet, forteller Hagen.

Ideen om at individualisme og anarki styrer nettet er dermed ikke helt korrekt. Det er nemlig mer sannsynlig at det vokser frem ny basis for de samme samfunnssystemene som vi har fra før av.

Kommunikasjonen gjør at det dannes nye maktkonstellasjoner hvor de som kan håndtere teknologien styrer utviklingen.

- Dette er egentlig ikke noe nytt. Informasjonsrevolusjoner har åpnet for nye muligheter for samfunnsdannelse helt siden dannelsen av skriftspråket.

Klippet fra Forskning.no

Litt mer om etikk og moral på internett
http://www.iu.hio.no/~kirstenr/Samfunnsinformatikk/foiler/4_etikk2_2007.ppt.

Jeg som mange andre har både webside og blogg og der kan det bli skrevet om egne og andres bernere - forhåpentligvis positivt. Selvfølgelig blir det også skrevet om andre ting også som man kan synes er urettferdig, informasjon om behandling av feks. HD, saker man brenner for og andre ting. Det er ytringsfrihet i Norge - selvfølgelig med begrensninger. Det er lov å legge ut bilder av andre hunder når man har tatt bildene selv - og av personer. Jeg som sikkert flere andre har ved enkelt anledninger ommet i skade for å nevne navn i noen sammenhenger. Dette er blitt beklaget i ettertid. Jeg tror ikke noen klubb skal lage kjøreregler for weber og blogger til medlemmene på internett. Førsteamanuensis Roar Hagen skriver at Internett gjør det mulig for hele det globale samfunnet å se hverandre, er det slik at man unnslipper den lokale konteksten og kan danne nye felleskap. I disse felleskapene eksisterer det regler for upassende atferd, og disse reglene oppstår spontant. Jeg tror nok at det samme vil skje i berner miljøet av seg selv etter noe tid. Regler fra klubben vil nok heller sette i gang en debatt vi ikke er tjent med både uformelt og på hjemmesider og blogger. Er det virkelig slik at bernermiljøet er så dårlig - jeg tror ikke det og opplever det heller ikke. Sitter heller igjen med det inntrykk at mange oppdrettere og hundeiere hjelper hverandre fordi om de har bernere som konkurrerer om de gjeveste plassene. På årets 100 års jubileum i Sveits hadde Vigdis Løken heldagsjobb med å delegere handlere for de forskjellige hundene til de forskjellige ringer - her var det vel en 10 ringer hvor man dømte de forskjellige klassene samtidig. Slik adferd og "etikk og moral" man ser både innenlands og ser ut som det er helt vanlig utenlands skal man lete lenge etter i NKK`s hundemiljø. Vi bør heller være stolte av at vi har et GODT miljø i klubben og gode aktive avdelinger som gjør en masse for medlemmene og nærmiljøet. Derfor er det også viktig at vi har et åpent og demokratisk styresett som ikke er sensurerende. Har man det blir det årsak til mange innlegg på hjemmesider og blogger. Det er også avlsregler hvor man har unntak fra HD fra alle land utenom Norge og Sverige. Dette kan føles urettferdig og en må jo være klar over at disse bernene fra utlandet kan få mange etterkommere i kommende generasjoner. Vi er klar over at det har vært mye avl via Norge og Sverige, men det er det også fra Danmark. Det ligger også en god del avlslinjer fra Sverige i bernere fra andre europeiske land. For meg synes det som om at Sverige bør behandles som øvrige europeiske land. Rasestandarden er også noe som diskuteres blant medlemmene. Jeg har selv skriftlig bedt Styret og Avlsrådet om å jobbe for at man får bort enkelte diskusjonstemaer som dette med halen, ved å ta det opp med NKK og FCI. Er det ikke noe problem i Norge og land ellers bør det ut av rasestandarden - det var der ikke før siste endring av rasestandarden.
Noen ord fra meg om temaet og hva som kan være opphav til diskusjoner i miljøet.