Sara Søt

7 uker

8 uker

3 mdr

Sara BIM på valpeshow - nesten 5 mdr.