Norsk Kennel Klub ble stiftet 24.1.1898.
Det var jegerne som la grunnlaget og tok initiativet til dannelsen av en nasjonal kennelklubb, slik det noen år tidligere var gjort i våre naboland.

Norsk Kennel Klub fremstår i dag som hundeeiernes organisasjon, og klubbens formålsparagraf har følgende punkter:

å arbeide for riktig behandling av hunder og å påse at aktiviteter med hund blir drevet i verdige former

bidra til å fremme utviklingen av de enkelte hunderaser, av fysisk og psykisk sunne hunder, typeriktige, funksjonelle og sosialt veltilpassede hunder

legge muligheter og forhold til rette for aktiviteter med hund innenfor et samfunnsmessig ansvarlig hundehold

ivareta medlemmenes kynologiske interesser innenfor gjeldende lov- og regelverk

være sentralt talerør overfor myndigheter, allmennhet, media m.v.

være ledende organisasjon for samarbeidende klubber og forbund

drive opplysningsvirksomhet og samfunnsnytttig arbeid av kynologisk art.


 


How Could You av Jim Willis


Norsk Berner Sennenhundklubb

Stiftet 1988
TIL HOVEDSIDEN
ORGANISASJON
Nytt fra hovedstyret
Avdelingsnytt
Komiteer
Medlemskap
• Valpeformidling
   
Avlsregler for Norsk Berner Sennenhundklubb
Relaterte sider:

• Valpeformidling i NBSK
• Hvilken hund bør jeg velge?
• Gode råd ved anskaffelse av hund

 1. Avlsdyret og alle dets søsken og foreldre skal være sosialt og fysisk veltilpasset, og ha utviklet et riktig adferdsmønster. Vurdering av gemytt og helsemessig status blir gjort på bakgrunn av utstillingskritikker, tester og erklæring fra hundens eier. Avlsdyrets foreldre skal til enhver tid følge gjeldende krav til HD- og AA-status.

 2. Avlsdyret skal ha oppnådd 1AK eller HP i junior- eller unghundklasse på offisiell utstilling.

 3. 50% av helsøsken inklusiv avlsdyret, skal være HD-frie. Ikke-røntget hund regnes som dysplast. Ved dokumentert bortgang i kullet før fyllte to år som ikke kan tilbakeskrives til HD, tas disse ikke med i beregningen.

 4. 35% av kullet som avlsdyret kommer fra, skal være fri for AA. Svak grad AA tillates brukt, men kun mot fritt.

 5. Avlstispen skal ha fylt to år før første fødsel. Tispen skal ikke ha mer enn ett kull i året, alternativt kunne ha kull på annenhver løpetid - dog med minst 10 måneders opphold mellom kullene.

 6. Tisper får i utgangspunktet ikke ha mer enn tre kull, og hanner ikke mer enn fem kull. Kull utover dette gjøres avhengig av avkomsgransking. Ingen hund skal ha flere avkom enn 5% av samtlige registrerte hunder de siste 5 år. En hannhund som har nådd denne grensen, med tilfredsstillende resultat, tillates brukt på to til tre tisper pr. år etter fylte sju år.

 7. Avlsdyret skal ID-merkes senest samtidig med HD- og AA-røntgenfotografering.

 8. Ingen avlsdyr må være nærmere i slekt enn søskenbarn.

 9. På importerte hunder og sædimporter (ikke Sverige) gjelder ikke AA- og HD-kravene til søsken.

 10. Avlsrådet kan i spesielle tilfeller dispensere fra reglene ved godkjenning der det foreligger veterinærattest.

 11. For å kunne frigi et avlsdyr etter avkomgransking skal HD-resultatet for avkom være mindre enn 20%, og for AA mindre enn 35%. For avkomsresultat på 20-25% HD og 35-40% AA, gis avlshanne anbefaling på anvendelse av ytterligere to til tre tisper. Kontinuerlig oppfølging av avkom skal skje. En kullkombinasjon med over tre valper gjentas ikke før kullet er avkomsgransket og tilfredsstiller avlsreglenes krav.

 12. En avlshann kan frigis for inntil 2-3 nye prøvekull dersom ett "katastrofekull" ødelegger avkomsresultat. Dette forutsetter at de øvrige kull tilfredsstiller gjeldende krav til frigivelse."(Med "katastrofekull" menes sterkt avvikende kull.")

 13. Hunder som har hatt meningitt skal ikke få brukes i avl. Hunder som har gitt meningitt må bare brukes på ikke-registrerte meningittbelastede slekter. Med slekt regnes her helsøsken og deres foreldre.

 14. Det ønskelige bittet er saksebitt. Underbitt og overbitt godkjennes ikke. Det tolereres mangel av opptil to tenner. Dokumentasjon fra siste utstillingskritikk hvor bittet er nevnt, er gjeldende.

 

Avlsreglene justert siste gang på generalforsamlingen 23.05.04
02.09.2004 Norsk Berner Sennenhundklubb Webmaster