Har hunden ingen sjel,
så har den dog ett hjerte
som kan elske,
lengte
og være sin herre trofast
inntil døden.
La den derfor
ikke lide
for vår skyld.

Avlsregler til glede og besvær!
Jeg får vel kaste meg ut i det og håpe på forståelse fra bernereiere og oppdrettere som ikke er så glad for det jeg skriver.

Først vil jeg gjerne fortelle kort fra en hendelse med vår første berner valp:

"Vi var på utstilling på Hamar og gutten vår fikk grå sløyfe. Av en kjent oppdretter på den tiden, fikk vi beskjed om at denne valpen måtte vi se og avlive - han var jo grå. Heldigvis var Liv Flathus til stede - vi fikk jo lettere sjokk - gutten var jo bare herlig - men Liv sa at dette skulle vi ikke ta hensyn til - dette lå til berner slekta og han ville bli svart og flott etter hvert.
Som to åring stillte vi han ut, og oppdretteren var til stede. Gutten vår fikk Cert og hadde den herligste svarte pelsen man kan tenke seg. Oppdretteren kunne ikke forstå at det var samme berner`n, men da Liv kunne bekrefte dette, forstod hun at det var samme gutten. Og tror dere ikke det at hun foreslo at gutten, ja, han kunne gjerne få parre en av hennes berner jenter.
Historien sier litt om at det går an å ta feil og beklage dette, og at vi har medlemmer i Avlsrådet som virkelig kjenner berner rasen i Norge."

Ja, hva er det som gjør at noen mener at avlsreglene i Norge ikke tjener berner rasen:

Er det at Norge har en av de flotteste berner stammer i verden? Man kan spørre seg , hvorfor mener internasjonale fagfolk på rasen dette, tar de feil?
Dette har vel alle oppdrettere i Norge fått med seg og jeg tror de er enige i at vi har en fin berner rase.
Så et lite kinkig spørsmål: Er vi bernerierere flinke nok til å informere Avlsrådet om årsak når våre kjære forlater oss?

Det er klart at de tillitsvalgte i NBSK og oppdretterne, ser lenger enn "nesa rekker" når det gjelder kriterier for avl. Dog har medlemmene av NBSK godkjent de avlsregler som gjelder i dag, som er et utgangspunkt for om man kan avle på en tispe og at en hannhund kan være godkjent som avlshanne.
Dette med levealder og andre svakheter/sykdommer - arvelige eller ikke - er ganske sikkert noe Avlsråd og oppdrettere har tenkt på i flere år. Men man skal være klar over at man trenger statistikk fra flere ledd tilbake, som kan være grunnlag for å kunne forske på. Ser vi på all forskning rundt mennesket og levealder/sykdommer, er dette svært komplisert. Jeg skal ikke gå inn på et så vanskelig område, men det er klart at man finner ting som ligger i både arv og miljø.
Det er riktig at levealder kommer tungt opp på dagsorden, ref. innlegg av H. A. Øberg, og jeg håper virkelig at man kan sette i gang tiltak som kan bringe fram informasjon som kan være med å gavne rasen og gjøre avlsreglene enda bedre enn de er i dag.
Dette krever frivillige ressurser og kapital. Er vi villige til dette ? Ser vi på hvorledes NBSK får inn penger - hovedsakelig - skjer dette via:

Medlemskontigent.
Avgift fra salg av valper via Valpeformidlingen.
Overskudd på utstillinger/salg av effekter.
Sponsing?
Diverse reklameinntekter.

Når vi alle ønsker en bedre berner rase, hva er det Du som bernereier/oppdretter kunne tenke deg å bidra med?

Kunne du tenke deg at NBSK satte en avgift på salg av valper på kr. 500,- - en økning av "veiledende pris kr. 8.500,- til kr. 9.000,-", som gikk rett inn på en egen konto - kun til forskning på levealder på berner sennen? Ville selvfølgelig gjelde ALLE berner valper som blir solgt.

I tillegg en økning av medlemskontigenten med kr. 100,-. 100 lappen rett inn på samme konto. Det hadde da vært naturlig at de som ikke er medlem satte inn samme beløp på samme konto.

Oppstarten kunne kanskje innledes med et seminar - åpent for medlemmer/ikke medlemmer av NBSK - hvor man gjennom gruppeoppgaver - ble enige om kriterier for det videre arbeid. Opprettelse av et prosjekt - med mandat fra de kriterier man har kunnet enes om. Senere forslag fra prosjektet- basert på resultater reelle/statistiske - kontrollerte tester av mulige endrede avlsregler, som igjen kan realiseres i faktiske endringer av avlsreglene.

Det er ikke dagens avlsregler som ikke gavner berneren i Norge - det er mangelen på evnen til samarbeid om rasens beste.


Avlsregler til glede og nytte!
Kunne vi kreve litt mindre og heller yte litt meir,-ville vi skape lykke og signing for mange fleir.
Ja,kunne vi møte dagen,om han er skoddegrå,med smil og med sol i sinnet, vart vegen lettar' å gå.
Vi makter å glede andre,dersom vi berre vil,og så må vi ikkje gløyme:
-Det skal ofte så lite til
.