Kontakt oss:


Mailto:terje@bernerhaugen.com

Mail

Terje Scott


Dyrefaret 5b, 1362 Hosle


Mobile: 047 909 25 625


Home: 047 67 14 97 88Usher
Shika

Shika
Ozzy

Ozzy
Cheiba

Cheiba tidligere
Rambo

Rambo tidligere
Bonzo

Bonzo tidligere
Bastian

Bastian tidligere

Hei,
har dere noen gang lurt på tellere som finnes på diverse hjemmesider. Tellerene kan settes opp for diverse typer aktivitet på din hjemmeside. Nedenfor følger noen definisjoner:

En unik besøkende representerer en unik person som i løpet av måleperioden besøker nettstedet. Måling av unike besøkende (unique visitors) krever at man benytter en korrekt oppsatt "cookie" på web-server.
Et besøk (visitor session, visit) er all aktivitet på et nettsted fra en unik besøkende innenfor en bestemt periode. Et besøk avsluttes ved at den besøkende tar en pause på minimum 30 minutter. For å måle antallet besøk korrekt må man sørge for å spore besøkende ved hjelp av unike bruker-cookies.
En side (page view) er en unik visning av informasjon på skjermen. Dette kan være en statisk eller dynamisk html-side, eller en annen type informasjon som oppfattes som unik i form av visning på skjermen, og som er definert således. Ved måling av antall sider vist på et nettsted skal alle hjelpesider filtreres bort, dvs. ikke være med i tellingene. Dette gjelder sider som benyttes til frames-oppsett, hjelpesider samt alle andre sider som ikke direkte representerer en unik side-visning til en besøkende.
Antall treff på et nettsted er et mål på total-trafikk, og er teknisk informasjon om belasting, båndbredde og kvalitet. For korrekt måling av treff til en webserver må man sørge for at det ikke filtreres bort treff såsom grafikk, hjelpesider o.l.

Du kan finne mange gratis -og betalende tellere på nettet - felles for de alle er at målingene ikke benytter software som ligger på den server hvor du har din hjemmeside. På min hjemmeside har jeg installert 2 tellere, samt at jeg får statistikk fra min Leverandør. Leverandørens statistikk vil alltid være den som er mest korrekt. Du kan også lage din egen teller - bør ha tilgang til database på WEB-området - og lage de statistikker du ønsker. Dette vil også gi en korrekt teller. Man skal også være klar over at det finnes mange feilkilder ved måling av Unik visitor, Visitor, Page wiew og Hits. Dette vil kunne gi store utslag på målingene. Som et eksempel kan du se på tellerene på min Hovedside og statistikk. Husk at Antall treff (Hits) alltid vil gi høyest verdi på en teller. En av de beste tellerene på nettet finner du hos Statcounter. Den er gratis for å vise totalen, men ikke for statistikk den gir - kun opp til 100 målinger. Statistikken er veldig informativ - faktisk bedre enn du får hos din leverandør.